Jeszcze więcej zmian w Polskim Ładzie

Jeszcze więcej zmian w Polskim Ładzie

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać zmiany w rządowym programie Polski Ład. Najważniejsze z nich to przede wszystkim zniesienie ulgi podatkowej dla klasy średniej, zmiana w odliczeniu składek zdrowotnych o przychodu oraz obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% do 12%. Zmiany te były wysoce pożądane przez przedsiębiorców i osoby pracujące na etacie, dla których wprowadzenie Polskiego Ładu w styczniu 2022 r. często wiązało się z mniejszym dochodem.

Programowi Polski Ład zainicjowanemu 1 stycznia 2022 r. zarzucano przede wszystkim wprowadzenie skomplikowanych zasad, które są trudne do interpretacji.

Najważniejsze zmiany w rządowym programie Polski Ład

Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r. objęły ściśle określone sfery wcześniejszych założeń. Tym samym odniesiono się do zarzutów, które wielu przedsiębiorców, ekspertów, księgowych i urzędników wnosiło przeciw programowi.

Wraz z galopującą inflacją i podnoszeniem się stóp procentowych, co skutkuje bezpośrednim wzrostem rat kredytów i pożyczek bankowych konieczność płacenia wyższych podatków negatywnie odbiła się na nastrojach Polaków. 

Oto najważniejsze zmiany, jakie zaczęły obowiązywać po wprowadzonych zmianach:

  • zmiana stawki PIT z 17% do 12%
  • możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców
  • zniesienie ulgi dla klasy średniej
  • wyższy limit ulgi na dziecko
  • rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą się z nim wspólnie rozliczać.
Zmiana stawki PIT z 17% do 12%

Zmiana stawki PIT z 17% do 12%

Ta zmiana dotyczy wyłącznie osoby rozliczające się w tzw. skali podatkowej. Wcześniejszy podatek PIT 17% został obniżony do 12%. Dotyczy to wyłącznie rocznych przychodów od 30 000 zł do 120 000 zł. Po przekroczeniu tego limitu obowiązuje stara stawka PIT 32%. Nowa stawka 12% działa z mocą wsteczną. Oznacza to, że wszyscy podatnicy rozliczający się od początku 2022 r. stawką 17% w połowie roku 2023 r. po rozliczeniu rocznym, otrzymają nadwyżkę w podatku dochodowym za pierwsze półrocze.

Odliczenie składki zdrowotnej

W nowym Polskim Ładzie dodano możliwość doliczenia składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności i odliczenia jej od podatku. Ta zmiana obejmuje przedsiębiorców rozliczających się:

  • podatkiem liniowym (można odliczyć 100% składki do 8700 zł)
  • przedsiębiorców na ryczałcie (można odliczyć 50% składki).

Zmiana nie dotyczy podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Zniesienie ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca 2022 r. zniesiono ulgę dla klasy średniej. Jej wprowadzenie w styczniu przyniosło wiele pytań i niepewności. Sama ulga obejmowała pracowników, którzy zarabiają od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie i przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Z takiej ulgi nie mogli jednak korzystać emeryci oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych.

Problem: rozliczanie ulgi było skomplikowane i niejasne, przez co wielu pracowników składało wnioski o niestosowanie tej ulgi, aby zapobiec ewentualnym niedopłatom podatku.

Co więcej, rząd stara się chronić podatników przed ewentualnymi stratami, jakie mogą ponieść w wyniku wprowadzonych zmian. Ma temu zapobiec możliwość rozliczenia się na wcześniejszych, korzystniejszych zasadach, jeśli podatnik miałby stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Ulga na dziecko z wyższym limitem

Ulga prorodzinna obejmuje także pełnoletnie dzieci do ukończenia przez nich 25 lat, które uczy się lub studiuje. Aby rodzice mogli skorzystać z ulgi na dziecko, nie może ono posiadać własnych przychodów powyżej limitu 3089 zł (nie wlicza się w to renta rodzinna).

Po zmianach w Polskim Ładzie limit zostanie zwiększony do kwoty 12-krotności renty socjalnej przyznanej na grudzień danego roku. Oznacza to kwotę 16 061 zł rocznie. W związku z tym, że wartość renty socjalnej co roku się zwiększa wraz z waloryzacją, zwiększy się także limit ulgi na dzieci.

Samotny rodzic może rozliczyć się z dzieckiem

Pierwotna wersja Polskiego Ładu uniemożliwiała samotnym rodzicom rozliczanie się razem z dzieckiem. Zamiast tego przyznano stałą ulgę w wysokości 1500 zł. Zmiany w Polskim Ładzie przywracają tę możliwość, jednak do dochodów rodzica nie będą wliczane dochody dziecka małoletniego z tytułu renty. Co więcej, rodzice samotnie wychowujący dziecko uzyskają możliwość skorzystania z podwójnej kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w Polskim Ładzie na korzyść podatnika?

Zdaniem ekspertów zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie są w większości korzystne dla podatników. Znaczną różnicę odczują jednak osoby osiągające większe dochody. Na szczęście utrzymano w mocy kwotę wolną od podatku do 30 000 złotych. Jej wprowadzenie stało się jedną z najważniejszych zalet dla wszystkich polskich podatników.

Andreas Linde
Przez
Ekspert kredytowy, Andreas Linde, pracuje w branży finansowej od 2014 roku. W Matchbanker pisze o pożyczkach, refinansowaniu, RRSO, stopach procentowych i wszystkim, co dotyczy finansów.
Matchbanker > Jeszcze więcej zmian w Polskim Ładzie